Diislikütus

Diislikütus on hele, kollaka värvusega, veidi õline vedelik. Diislikütust saadakse mitmete nafta destillatsiooniproduktide (gasool, solaarõli, petrooleum) segamisel.

Diislikütuse põhinäitajad on:

Tihedus 15°C juures, kg/m3 (ehk mitu kilogrammi kaalub 1000L diislikütust 15°C juures) diislikütuse tihedus peab olema vahemikus 800 – 845 kg/m3

Väävlisisaldus (mg/kg) – peab olema alla 10 mg/kg, Liiga kõrge väävlisisaldus põhjustab probleeme katalüsaatori ja kübemefiltri töös. Mootorikütuses sisalduva väävli põlemisel eraldub saasteainena mürgine gaas vääveldioksiid (SO2).

Leekpunkt näitab diislikütuse isesüttimistemperatuuri, see näitaja peab olema üle 55°C. Ka väikese koguse bensiini sattumine diislikütusesse viib diislikütuse leekpunkti alla ning kütusesegu süttimine toimub oluliselt varem. Diislikütuse ja bensiini süttivus omadused on vastupidised: bensiini isesüttimistemperatuur peab olema kõrge ja diislikütusel madal.

Tsetaaniarv on peamine diislikütuse isesüttivuse näitaja, peab olema minimaalselt 51. Mida kõrgem on tsetaaniarv, seda sujuvamalt töötab mootor. Samas, kui tsetaaniarv ületab optimaalset taset, suureneb kütusekulu ning heitgaaside suitsusus.

Hägustumispunkt  on temperatuur, mille juures tekivad diislikütuses esimesed parafiinihelbed. See ei ole diislikütuse külmataluvus. Eestis kehtivate normide järgi suvise diislikütuse puhul hägustumispunkti ei normeerita, talvise diislikütuse (arktiline klass 1) hägustumispunkt peab olema minimaalselt -16°C

lmfiltri ummistumispunkt – diislikütuse külmataluvus ehk temperatuur, mille juures diislikütus ei läbi enam kütusefiltrit. Eestis kehtivate normide järgi peab suvise diislikütuse (mark C) külmataluvus olema vähemasti -5°C, talvise diislikütuse (arktiline klass 1) külmataluvus minimaalselt -26°C

Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemikku 1.mai – 30. september ning talveperioodiks ajavahemikku 1.detsember – 29. veebruar. Üleminekuperioodiks loetakse ajavahemikud 1.oktoober – 30.november ja 1.märts – 30.aprill.

Meie müüdav diislikütus vastab Eesti standardile EVS-EN 590.

Tellimisleht

Ettevõtte nimi või eraisiku ees- ja perekonnanimi *
Ettevõtte või eraisiku aadress *
Teie e-posti aadress *
Äriregistri- või isikukood *
Tarneaadress *
Teie telefon *

Kütuse liik
Kogus liitrites
1.373 €/l
0.947 €/l
1.580 €/l