Bensiin

Mootoribensiin on peamiselt mootorikütusena kasutatav, enamasti nafta töötlemise saadus. Mootoribensiin on kergesti aurustuv, kergvoolav, kergsüttiv, veeslahustumatu, enamasti värvuseta, selge ja läbipaistev, iseloomuliku lõhnaga vedelik – kergete süsivesinike segu, mis sisaldab ka hapnikuühndeid (15-20%) ja lisandeid.

Bensiini põhinäitajad on:

Oktaaniarv – mootoribensiini plahvatuskindluse, mis on võime isesüttimisele vastu seista, näitaja Mootoritootja poolt soovitatust madalama oktaanarvuga bensiini kasutamise korral mootori võimsus langeb ning bensiinisegu põleb detoneerivalt. Pikaajaline detonatsioon võib põhjustada klappide kaardumist ja läbipõlemist, pragude tekkimist silindrikaantes, laagripukside ja kolbide purunemist, kolvipõhjade läbipõlemist, mootorivõimsuse langust, kütuse ülekulu jne.

Tihedus 15°C juures, kg/m3 (1000L bensiini kaal 15°C juures). Mootoribensiini tihedus peab olema vahemikus 720 – 775 kg/m3

Väävlisisaldus peab olema alla 10 mg/kg. Liiga kõrge väävlisisaldus põhjustab probleeme katalüsaatori ja kübemefiltri töös. Mootorikütuses sisalduva väävli põlemisel eraldub saasteainena mürgine gaas vääveldioksiid (SO2).

Aururõhk (DVPE), kPa näitab mootoribensiinide aurustumisomadusi.Kui aururõhk on madal, käivitub mootor halvasti. Kui aururõhk on liiga kõrge, käivitub kuum mootor halvasti ning suurenevad kaod kütuse ladustamisel ja tankimisel.

Suvise moootoribensiini aururõhk peab jääma vahemikku 46 – 70 kPa.

Talvise mootoribensiini aururõhk peab jääma vahemikku 65 – 95 kPa.

Selleks, et tagada auto nõutavad sõiduomadused igal aastaajal on määratletud 10 lenduvusklassi A, B , C, C1, D, D1, E, E1, F, F1.

Eestis on suveperioodil mootoribensiinide lenduvusklass B, talveperioodil on lubatud lenduvusklassideks E ja E1. Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemik 1.mai – 30.september ning talveperioodiks ajavahemik 1.detsember-29.veebruar. Üleminekuperioodiks loetakse ajavahemikud 1.oktoober – 30.november ja 1.märts – 30.aprill. Üleminekuperioodi mootoribensiini lenduvusklassiks võib olla B, E, E1 ja müügil võivad olla nii suvisele kui talvisele mootoribensiinile vastavate nõuetega kütused.

Meie müüdav mootoribensiin vastab Eesti standardile EVS-EN 228.

Tellimisleht

Ettevõtte nimi või eraisiku ees- ja perekonnanimi *
Ettevõtte või eraisiku aadress *
Teie e-posti aadress *
Äriregistri- või isikukood *
Tarneaadress *
Teie telefon *

Kütuse liik
Kogus liitrites
1.373 €/l
0.947 €/l
1.580 €/l