sidebar

ERIMÄRGISTATUD DIISLIKÜTUS

Erimärgistamine on tollijärelevalve all olevale diislikütusele lisaainete lisamine, et eristada seda diislikütusest. Erimärgistatud diislikütus on maksustatud diislikütusest madalama kütuseaktsiisiga ja tema kasutamine reguleeritud “Vedelkütuse erimärgistamise seadusega“, mille alusel on erimärgistatud diislikütust lubatud kasutada ainult põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks ning kutselisel kalapüügil.

Erimärgistatud diislikütus on tollijärelevalve all ja omandiõiguse ülemineku korral tuleb nii müüjal kui ostjal tehingu toimumine kinnitada Maksu- ja Tolliameti järelevalve infosüsteemis vastavalt rahandusministri 11. märtsi 2010. a. määrusega nr 14 kehtestatud „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” § 4-le https://www.riigiteataja.ee/akt/13286245

AKTSIISIKAUBA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEKU TAOTLUSE KINNITAMISE JUHEND
http://www.emta.ee/sites/default/files/ariklient/toll-kaubavahetus/tollisusteemide-kasutajatele/jvis/juhis_jvis_taotluse_kinnitamiseks_01.07.2014.pdf

Tellides ettevõttele erimärgistatud diilikütust esmakordselt, tuleb teil ennast registreerida Maksu- ja Tolliameti järelevalve infosüsteemi (JVIS) kasutajaks. Juhendi leiate siit: http://www.emta.ee/sites/default/files/e-mta-eng/volituste_ja_kasutajaoiguste_administreerimise_juhend.pdf

Erimärgistatud diislikütuse käitlemist reguleerivad seadused:

Vedelkütuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/VKS

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13152698

Vedelkütusevaru seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/12794210

Nõuded vedelkütusele https://www.riigiteataja.ee/akt/118032014008

Vedelkütuse erimärgistamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/VKEMS

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13286245